Polityka prywatności & Cookies

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o których mowa w art. 13 RODO

DANE ADMINISTRATORA
Administrator Danych Osobowych MARTYNA MASZCZAK KREDO Finance
Dane kontaktowe administratora ul. Długosza, nr 2, 77-300 Człuchów, biuro@kredo-finance.pl
SZCZEGÓŁY PRZETWARZANIA
Cele przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Wykonanie usługi, realizacja złożonego zapotrzebowania na otrzymanie oferty Art. 6 ust. 1 lit b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy
Rozliczenie oraz spełnienie wymogów przepisów podatkowo-finansowych Art. 6 ust. 1 lit c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku określonego w przepisach prawa
Umożliwienie kontaktu z Państwem Zapobieganie oszustwom oraz działalności przestępczej Dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, np. windykacji należności Art. 6 ust. 1 lit f RODO – realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę MARTYNA MASZCZAK KREDO Finance
Okres, przez który dane będą przechowywane
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów przetwarzania. Okres przechowywania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub z czasu niezbędnego do ustalania i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami. Dane kontaktowe (takie jak: imię nazwisko, email, nr telefonu) są wykorzystywane nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku w którym nastąpił ostatni kontakt.
PRAWA I INNE INFORMACJE
Odbiorcy danych osobowych Dostęp do danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnione przez nas osoby oraz dostawcy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, między innymi: dostawcom usług IT, serwis oprogramowania, księgowość itp. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami, zgodnie z naszymi poleceniami, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi. Inni administratorzy danych, którzy przetwarzają dane we własnym imieniu a przekazanie danych jest niezbędne do realizacji przepisów prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą Maja państwo prawo: 1. Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych. W przypadku woli skorzystania z uprawnień prosimy o informację pod adres biuro@kredo-finance.pl 2. Wniesienia skargi do Prezes UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do uprzedniego kontaktu nami, pod adresem biuro@kredo-finance.pl
Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych, a następnie ich przetwarzanie jest konieczne do obsługi klientów, w tym odpowiedzi na złożone zapytania oraz do prawidłowego prowadzenia działalności handlowej. Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości realizacji celów przetwarzania.
Źródło pochodzenia danych Dane pochodzą od osoby, której dane dotyczą lub są przekazane przez pracodawcę/osobę/podmiot na rzecz którego osoba, której dane dotyczą, świadczy usługi lub pracę.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Informacja o profilowaniu Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) reguluje zasady ochrony danych osobowych, w celu zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

MARTYNA MASZCZAK KREDO Finance spełnia wymogi określone w przepisach prawa w zakresie bezpieczeństwa danych oraz zapewniania realizację praw osób, których dane przetwarza. Wdrożył procedury określające sposoby i zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosuje zabezpieczenia pozwalające na minimalizowanie ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych, w szczególności zabezpieczenia kryptograficzne oraz monitorowanie incydentów.

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) – to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji o tych plikach można przeczytać w serwisie www.wszystkoociasteczkach.pl.

Polityka plików Cookie

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.

Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach strony https://www.kredo-finance.pl (Serwis).
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych https://www.kredo-finance.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony https://www.kredo-finance.pl

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. Niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. Wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. Funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. Reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

Wydawcą oraz wyłącznym właścicielem serwisu https://www.kredo-finance.pl jest Martyna Maszczak Kredo Finance (dalej Kredo Finance) z siedzibą w Człuchowie (77-300) przy ul. Długosza 2.

  1. Wszelkie prawa do Witryny, w tym prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone. Użytkownik może korzystać z tych utworów czy baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywanie w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Kredo Finance, kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Witryny w całości lub we fragmentach.
  2. Informujemy i zastrzegamy, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. Dołożyliśmy wszelakich starań by przedstawione informacje były rzetelne i kompletne, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych przedstawionych w serwisie, w szczególności informacji o produktach i usługach.
  3. Kredo Finance zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji umieszczonych na stronach Witryny w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Witryny.

Compare Listings

Telefon Kontaktowy

Chętnie doradzimy i odpowiemy na Twoje pytania.

Zadzwoń, a sekretariat udzieli informacji.

Numer do sekretariatu

+48 504 555 370

Formularz Kontaktowy

Chętnie doradzimy i odpowiemy na Twoje pytania. Wypełnij formularz, a nasz skontaktuje się z Tobą.