Osoby fizyczne

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij na interesujące Cię ubezpieczenie.

Samochody osobowe

Ubezpieczenia komunikacyjne

OC

Chroni przede wszystkim  osoby, które mogą zostać poszkodowane wskutek wypadku spowodowanego  przez  pojazd mechaniczny. Z drugiej strony ubezpieczenie  to chroni również właściciela ubezpieczonego pojazdu, który dzięki polisie OC zwolniony zostaje z obowiązku wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym i tym  samym, jego majątek jest chroniony przed zmniejszeniem, które by następowało gdyby samodzielnie naprawiał szkodę.

Autocasco

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym i ma przede wszystkim zrekompensować koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia częściowego lub całkowitego – najczęściej wskutek zawinionego przez kierującego zderzenia, kolizji z innym pojazdem lub przedmiotem znajdującym się na zewnątrz / poza pojazdem np. drzewem, ogrodzeniem, budynkiem, zwierzęciem. Ubezpieczenie AC może również obejmować ochronę z tytułu kradzieży pojazdu.

Assistance

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym, jednak coraz częściej i chętniej kupowanym wraz z OC lub AC. Stanowi wyśmienite uzupełnienie tych ubezpieczeń. W swojej ofercie posiadamy Assistance dostępny dla pojazdów bez względu na ich wiek! W zależności od wykupionego wariantu Assistance gwarantuje Ubezpieczonemu pomoc w podróży, pomoc medyczną, doradczą, serwisową (np. odholowanie auta do warsztatu), organizacyjną (np. transport do domu, opieka nad dzieckiem) w przypadku wypadku, awarii lub kradzieży naszego pojazdu na terenie Polski lub Europy. Pomoc świadczona jest 24 godziny na dobę. Umowę można zawrzeć na rok lub w opcji krótkoterminowej (np. na wyjazd wakacyjny). Podstawową usługę Assistance na okoliczność kolizji /wypadku większość ubezpieczycieli oferuje gratis do ubezpieczenia OC lub/i AC.

NNW

Zapewnia ochronę na wypadek wszelkich zdarzeń drogowych, które mogą narazić kierowcę i pasażerów na utratę życia lub zdrowia. Polisa NNW zapewni ochronę w takich sytuacjach jak: wypadek drogowy, wsiadanie i wysiadanie z samochodu, załadunek i rozładunek, wybuch lub pożar pojazdu.

Szyby

Ubezpieczenie to chroni przed stratami powstałymi w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia szyb zamontowanych w pojeździe. Oferowane jest razem z ubezpieczeniami komunikacyjnymi OC lub Autocasco. Likwidacja szkody z ubezpieczenia Szyb nie pomniejsza zniżek OC/AC.

Zielona Karta

Będzie nam potrzebna, jeśli podróżując, wjedziemy do któregoś z krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja lub Ukraina. Kraje te należą do systemu Zielonej Karty i na ich terenie nie obowiązuje ochrona w ramach standardowej umowy OC.

Motor

Ubezpieczenia komunikacyjne

OC

Chroni przede wszystkim  osoby, które mogą zostać poszkodowane wskutek wypadku spowodowanego  przez  pojazd mechaniczny. Z drugiej strony ubezpieczenie  to chroni również właściciela ubezpieczonego pojazdu, który dzięki polisie OC zwolniony zostaje z obowiązku wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym i tym  samym, jego majątek jest chroniony przed zmniejszeniem, które by następowało gdyby samodzielnie naprawiał szkodę.

Autocasco

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym i ma przede wszystkim zrekompensować koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia częściowego lub całkowitego – najczęściej wskutek zawinionego przez kierującego zderzenia, kolizji z innym pojazdem lub przedmiotem znajdującym się na zewnątrz / poza pojazdem np. drzewem, ogrodzeniem, budynkiem, zwierzęciem. Ubezpieczenie AC może również obejmować ochronę z tytułu kradzieży pojazdu.

Assistance

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym, jednak coraz częściej i chętniej kupowanym wraz z OC lub AC. Stanowi wyśmienite uzupełnienie tych ubezpieczeń. W swojej ofercie posiadamy Assistance dostępny dla pojazdów bez względu na ich wiek!  W zależności od wykupionego wariantu Assistance gwarantuje Ubezpieczonemu pomoc w podróży, pomoc medyczną, doradczą, serwisową (np. odholowanie auta do warsztatu), organizacyjną (np. transport do domu, opieka nad dzieckiem) w przypadku wypadku, awarii lub kradzieży naszego pojazdu na terenie Polski lub Europy. Pomoc świadczona jest 24 godziny na dobę. Umowę można zawrzeć na rok lub w opcji krótkoterminowej (np. na wyjazd wakacyjny). Podstawową usługę Assistance na okoliczność kolizji /wypadku większość ubezpieczycieli oferuje gratis do ubezpieczenia OC lub/i AC.

NNW

Zapewnia ochronę na wypadek wszelkich zdarzeń drogowych, które mogą narazić kierowcę i pasażerów na utratę życia lub zdrowia. Polisa NNW zapewni ochronę w takich sytuacjach jak: wypadek drogowy, wsiadanie i wysiadanie z samochodu, załadunek i rozładunek, wybuch lub pożar pojazdu.

Zielona Karta

Będzie nam potrzebna, jeśli podróżując, wjedziemy do któregoś z krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja lub Ukraina. Kraje te należą do systemu Zielonej Karty i na ich terenie nie obowiązuje ochrona w ramach standardowej umowy OC.

Ciężarówka

Ubezpieczenia komunikacyjne

OC

Chroni przede wszystkim  osoby, które mogą zostać poszkodowane wskutek wypadku spowodowanego  przez  pojazd mechaniczny. Z drugiej strony ubezpieczenie  to chroni również właściciela ubezpieczonego pojazdu, który dzięki polisie OC zwolniony zostaje z obowiązku wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym i tym  samym, jego majątek jest chroniony przed zmniejszeniem, które by następowało gdyby samodzielnie naprawiał szkodę.

Autocasco

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym i ma przede wszystkim zrekompensować koszty naprawy pojazdu w przypadku jego uszkodzenia częściowego lub całkowitego – najczęściej wskutek zawinionego przez kierującego zderzenia, kolizji z innym pojazdem lub przedmiotem znajdującym się na zewnątrz / poza pojazdem np. drzewem, ogrodzeniem, budynkiem, zwierzęciem. Ubezpieczenie AC może również obejmować ochronę z tytułu kradzieży pojazdu.

Assistance

Jest ubezpieczeniem dobrowolnym, jednak coraz częściej i chętniej kupowanym wraz z OC lub AC. Stanowi wyśmienite uzupełnienie tych ubezpieczeń. W swojej ofercie posiadamy Assistance dostępny dla pojazdów bez względu na ich wiek!  W zależności od wykupionego wariantu Assistance gwarantuje Ubezpieczonemu pomoc w podróży, pomoc medyczną, doradczą, serwisową (np. odholowanie auta do warsztatu), organizacyjną (np. transport do domu, opieka nad dzieckiem) w przypadku wypadku, awarii lub kradzieży naszego pojazdu na terenie Polski lub Europy. Pomoc świadczona jest 24 godziny na dobę. Umowę można zawrzeć na rok lub w opcji krótkoterminowej (np. na wyjazd wakacyjny). Podstawową usługę Assistance na okoliczność kolizji /wypadku większość ubezpieczycieli oferuje gratis do ubezpieczenia OC lub/i AC.

NNW

Zapewnia ochronę na wypadek wszelkich zdarzeń drogowych, które mogą narazić kierowcę i pasażerów na utratę życia lub zdrowia. Polisa NNW zapewni ochronę w takich sytuacjach jak: wypadek drogowy, wsiadanie i wysiadanie z samochodu, załadunek i rozładunek, wybuch lub pożar pojazdu.

Szyby

Ubezpieczenie to chroni przed stratami powstałymi w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia szyb zamontowanych w pojeździe. Oferowane jest razem z ubezpieczeniami komunikacyjnymi OC lub Autocasco. Likwidacja szkody z ubezpieczenia Szyb nie pomniejsza zniżek OC/AC.

Zielona Karta

Będzie nam potrzebna, jeśli podróżując, wjedziemy do któregoś z krajów: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Tunezja, Turcja lub Ukraina. Kraje te należą do systemu Zielonej Karty i na ich terenie nie obowiązuje ochrona w ramach standardowej umowy OC.

Ubezpieczenie na życie

Zabezpiecz swoje zdrowie.

Jest to rodzaj ubezpieczenia, którego przedmiotem jest życie ubezpieczonego. Śmierć osoby ubezpieczonej powoduje obowiązek wypłaty świadczenia przez zakład ubezpieczeń na rzecz uposażonych. Ubezpieczenie to można zawrzeć na określony czas lub dożywotnio. Jest to ubezpieczenie, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego przez zagwarantowanie ubezpieczonym świadczeń w postaci sum ubezpieczenia ustalonych na wypadek śmierci, dożycia określonego wieku lub wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

Wypadkowe NNW

Wsparcie finansowe w razie wypadku.

Ubezpieczenie NNW zapewni wsparcie finansowe w razie wypadku w domu czy pracy, podczas wypoczynku czy wykonywania obowiązków. Zapewni fachową pomoc i pieniądze na rehabilitację, pokryje koszty leczenia. Pokryje lukę finansową związaną z nieobecnością w pracy, trwałą niezdolnością do pracy, pobytem w szpitalu.Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje bardzo szeroki zakres ryzyk, m.in:

Lekarz

Ochrona ubezpieczeniowa od zachorowań oraz leczenia.

Poważne zachorowania

W ramach umowy dodatkowego ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wystąpienia poważnego zachorowania u ubezpieczonego. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy dodatkowego ubezpieczenia polega na wypłacie ubezpieczonemu świadczenia w przypadku wystąpienia poważnego zachorowania u ubezpieczonego. Zakres udzielanej ochrony z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania jest uzależniony od wariantu wybranego przez ubezpieczającego w momencie składania wniosku o zawarcie umowy dodatkowego ubezpieczenia.

Leczenie specjalistyczne

W ramach umowy dodatkowego ubezpieczenia ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej w zakresie leczenia specjalistycznego ubezpieczonego. Odpowiedzialność ubezpieczyciela polega na wypłacie ubezpieczonemu świadczenia z tytułu leczenia specjalistycznego ubezpieczonego. Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy dodatkowego ubezpieczenia polega na wypłacie ubezpieczonemu świadczenia z tytułu leczenia specjalistycznego na skutek choroby lub wypadku, przeprowadzonego w okresie udzielania ochrony z tytułu umowy dodatkowego ubezpieczenia.

Ubezpieczenia turystyczne (KL, NNW)

Ubezpieczenie turystyczne gwarantuje:

Koszty leczenia cudzoziemców na terenie RP Ubezpieczenie adresowane do cudzoziemców przebywających na terenie Polski pozwalające sfinansować udokumentowane koszty powstałe w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Ubezpieczenia NNW

placówek oświatowo - wychowawczych

Ubezpieczenie adresowane do szkół i przedszkoli oraz rodziców dzieci i młodzieży szkolnej. Zawarte może być w formie grupowej imiennej, bezimiennej, indywidualnej lub w postaci grup otwartych. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego. Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu. Podstawowy zakres ubezpieczenia można uzupełnić o szereg dodatkowych klauzul, rozszerzających wachlarz dostępnych świadczeń.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania

Gwarancja finansowej rekompensaty szkód.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania gwarantuje finansową rekompensatę szkód powstałych w nieruchomości lub elementach ruchomych. Ubezpieczenie nieruchomości może zatem obejmować dach, mury i okna, stałe elementy wnętrz w postaci m.in.: powłok malarskich, tapet, wykończenia podłóg, wyposażenia łazienek, ale również nasz majątek w postaci sprzętu elektronicznego, wyposażenia kuchni i łazienki mebli, dzieła sztuki i biżuterii. Ochronę można rozszerzyć również na pomieszczenia przynależne, budynki gospodarcze, budowle, domki letniskowe oraz nagrobki.

Nieodzownym i koniecznym rozszerzeniem ubezpieczenia domu lub mieszkania jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, obejmujące szkody wyrządzone innym przez domowników, zwierzęta domowe oraz pomoc domową. Szkody związane z używaniem sprzętu sportowego, szkody powstałe podczas budowy i rozbudowy oraz w wyniku zalania.

Z ubezpieczeniem domu lub mieszkania oferowany jest bardzo często gratis assistance domowy obejmujący pomoc specjalistów: hydraulika, ślusarza, stolarza w razie wystąpienia szkody lub awarii.

Jachty oraz sprzęt pływający

Ochroną może zostać objęte również mienie osobiste członków.

Przedmiotem ubezpieczenia są śródlądowe jachty żaglowe, jachty motorowe, wraz z wyposażeniem i sprzętem oraz sprzęt pływający, tj. kajaki, rowery wodne, deski surfingowe i windsurfingowe (CASCO). Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęte również mienie osobiste członków załogi oraz odpowiedzialność cywilna użytkownika za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone czynem niedozwolonym powstałe w związku użytkowaniem jachtu śródlądowego podczas żeglugi, postoju, manewrowania oraz wodowania i podnoszenia jachtu z wody.

OC na życie

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie OC to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, OC w życiu prywatnym, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, gwarantuje rekompensatę szkód wyrządzonych osobom trzecim zarówno w domu, jak i poza nim. spotykamy się z nim w sytuacjach, w których staliśmy się sprawcą zdarzenia wywołującego szkodę innej osobie. Szkoda taka może przy tym obejmować mienie jak i zdrowie konkretnego człowieka.

Mówiąc prościej oc w życiu prywatnym chroni nas gdy zalejemy mieszkanie sąsiada, uszkodzimy jego ogrodzenie, zniszczymy towar w sklepie, nasze dziecko wybije szybę sąsiada, czy nawet nieumyślne spowodujemy uszczerbek na zdrowiu na skutek potrącenia pieszego podczas jazdy na rowerze – to wszystko mieści się w pojęciu odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym. Przykłady można by mnożyć, jednak w każdej tego rodzaju sytuacji poszkodowany może żądać od nas albo zadośćuczynienia albo odszkodowania – w zależności czy szkoda dotyczyła jego osoby czy mienia.

Bardzo ważną informacją jest to że OC w życiu prywatnym jest ubezpieczeniem. Bardzo ważna informacja jest taka, że OC w życiu prywatnym nie występuje jako samodzielny produkt – dostępny jest jedynie jako część składowa polisy mieszkaniowej.

Ochrona prawna

Polisa zapewniająca ochronę prawną.

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej – jest to pomoc w sytuacjach, które wymagają porady lub interwencji prawnika. Polisa zapewniająca ochronę prawną ma przede wszystkim chronić ubezpieczonego przed ponoszeniem kosztów związanych z postępowaniem sądowym. Główną cechą ochrony ubezpieczeniowej jest zapewnienie pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń lub zwrot kosztów obrony np. w postępowaniu karnym.

Rozpoczęcie współpracy

Zapraszamy do formularza kontaktowego w celu złożenia zapytania.

Dziękujemy ze odwiedziłeś naszą stronę, jako eksperci w obszarze kredytów, ubezpieczeń i nieruchomości pomożemy znaleźć dla Ciebie najlepsze rozwiązanie. Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z naszych usług zapraszamy do kontaktu w formularzu poniżej.

Kliknij tutaj i rozwiń formularz kontaktowy

Firmy z którymi współpracujemy

Compare Listings

Telefon Kontaktowy

Chętnie doradzimy i odpowiemy na Twoje pytania.

Zadzwoń, a sekretariat udzieli informacji.

Numer do sekretariatu

+48 504 555 370

Formularz Kontaktowy

Chętnie doradzimy i odpowiemy na Twoje pytania. Wypełnij formularz, a nasz skontaktuje się z Tobą.